Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kancelaria Radcy Prawnego Law Me Right Wrocław

W związku z faktem, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada zmaterializowanej postaci (jest pewnego rodzaju formą abstrakcyjną, niewystępującą fizycznie), to funkcjonuje ona poprzez swoje organy, tj. zarząd, zgromadzenie wspólników oraz (ewentualnie) radę nadzorczą. Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zacznijmy od organu właścicielskiego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zgromadzenia wspólników. To właśnie wspólnicy, […]