Ruszył program SME Fund 2024

Law Me Right Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław

Informacje ogólne

Program SME Fund wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w ochronie własności intelektualnej poprzez dofinansowanie do wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (Ip Scan), rejestracji znaków towarowych, ochrony patentów i wspólnotowych odmian roślin. Najprościej rzecz ujmując – program SME Fund, prowadzony przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), pomaga finansować opłaty urzędowe związane z ochroną własności intelektualnej.

Najważniejsze informacje

O dofinansowanie z funduszu może ubiegać mikro, mały lub średni przedsiębiorca. Nie ma żadnych przeszkód, aby skorzystał z niego prywatny przedsiębiorca. Skorzystać z funduszu może więc praktycznie każdy i bez znaczenia jest, w jakiej branży prowadzi działalność czy ile funkcjonuje na rynku. W zasadzie jedynym przypadkiem, kiedy nie można uzyskać dofinansowania, jest sytuacja, w której podmiot znajduje się w upadłości lub ma zawieszoną działalność.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi:

  1. 1000 euro za ochronę znaków towarowych,
  2. 1500 euro za ochronę patentową i ochronę odmian roślin,
  3. 1350 euro za usługi wstępnej diagnostyki IP,
  4. 2000 euro za koszty prawne sporządzenia i złożenia zgłoszenia patentowego.

Warto również zaznaczyć, że w każdym z przypadków nie zostanie zwrócona pełna kwota, która została uiszczona w związku z ochroną własności intelektualnej. W przypadku np. opłat za znaki towarowe i wzory na poziomie krajowym i unijnym zwrot wynosi 75%, a 50% na poziomie międzynarodowym. Nie jest przewidziane, aby kwota zwrotu pokrywała wszystkie poniesione wydatki.

Jak uzyskać dofinansowanie?

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się na stronie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Następnie należy złożyć wniosek o finansowanie z funduszu MŚP – samodzielnie lub przez pełnomocnika oraz wskazać m.in. numer rachunku bankowego i obszar działalności przedsiębiorstwa.

Bardzo ważne, aby nie podejmować żadnych faktycznych działań związanych z ochroną własności intelektualnej (np. nie można złożyć wniosku o rejestrację znaku towarowego) przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu dotacji.

Po złożeniu wniosku należy czekać na decyzję EUIPO i w razie pozytywnego jego rozpatrzenia otrzymuje się dotację oraz bon na określoną kwotę do wykorzystania. Bon ten należy aktywować w terminie 2 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 2 miesiące). Po jego aktywowaniu należy przystąpić do wszelkich czynności związanych z ochroną własności intelektualnej i ponieść koszty z nią związane.

W ostatnim etapie należy złożyć wniosek o zwrot kosztów zrealizowanych działań, do wysokości kwoty bonu. Realizacji bonu trzeba dokonać w terminie 6 miesięcy od daty aktywacji (IP Scan i znaki towarowe) albo 12 miesięcy od daty aktywacji (patenty i prawa ochrony odmian roślin).

Autor

Patryk Durnaś

Zobacz również

Polish