Znak towarowy a logo

W czasach szybkiego rozwoju gospodarki, przedsiębiorstwa dążą przede wszystkim do tego, aby stały się one rozpoznawalne na rynku. Nie jest tajemnicą, że oprócz wysokiego standardu świadczonych usług lub oferowanych produktów znaczenie ma również znak towarowy firmy. Często słyszy się również zamiennie o logo. Można uznać, że są to terminy jednoznaczne, jednak czasami ich znaczenie może się od siebie różnić.

Logiem jest unikalny znak graficzny mający na celu identyfikację konkretnego przedsiębiorstwa. Aby dany podmiot był utożsamiany z logiem konieczne jest, aby posiadał on przyciągającą kompozycję. Można więc uznać, że takie same cechy posiada znak towarowy. To, co może jednak odróżniać te dwa określenia, to fakt ich rejestracji w odpowiednim urzędzie. Logiem może posługiwać się każdy. Tworząc w tej chwili pewne unikalne oznaczenie swojego przedsiębiorstwa, można się nim posługiwać i istnieje też szansa, że znak ten stanie się powszechnie rozpoznawalny. Jeśli nie dokonamy jednak jego rejestracji jako znaku towarowego, ktoś inny może się nim posługiwać i to bez większych konsekwencji (wykazanie przysługującego prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego w postępowaniu dowodowym jest bardzo trudne). W przypadku posługiwania się znakiem towarowym, zarejestrowanym w odpowiednim urzędzie, sprawa jest o wiele prostsza. Można więc uznać, że każdy znak towarowy jest logiem, jednak nie każde logo jest znakiem towarowym.

Wątpliwości mogą również powstać w zakresie uznania np. znaku słownego za logo. Zgodnie bowiem z ustawą Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. W ramach tworzenia znaku towarowego możemy wybrać również jego rodzaj. Wyróżnia się tutaj znak słowny, słowno-graficzny, graficzny, dźwiękowy oraz słowno-graficzno-dźwiękowy. Pierwszy z nich obejmuje jedynie ciąg liter i chroni tylko tzw. warstwę słowną. Znak słowno-graficzny natomiast chroni warstwę słowną ujętą w określonej grafice. Ostatni z najpopularniejszych rodzajów – znak graficzny chroni jedynie warstwę wizualną i nie posiada żadnej warstwy słownej.

Znaku towarowego słownego, składającego się tylko z określonych liter, z reguły nie określa się mianem logo, gdyż bardziej powszechne jest nazywanie tak znaków graficznych i słowno-graficznych.

Warto podkreślić, że znak słowno-graficzny, mający na celu jak najszerszą ochronę znaku, chroni najczęściej podstawową warstwę graficzną tj. ułożenie oraz wielkość liter, użyte kolory. W celu zapewnienia swojej firmie najlepszej ochrony warto zatem rozważyć zarejestrowanie znaku słowno-graficznego oraz słownego. Koszty rzecz jasna są wyższe niż w przypadku rejestracji tylko jednego znaku towarowego, jednak maksymalnie zwiększa się poziom bezpieczeństwa nie tylko znaku, ale również całego przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna:

Art. 120 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Autor

Patryk Durnaś

Zobacz również

Polish