o nas
01.

Patryk Durnaś

Paralegal

Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2023 roku z wynikiem pozytywnym złożył egzamin wstępny na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Jego praca magisterska z zakresu prawa reklamy, pisana w Katedrze Prawa Unii Europejskiej, pozwala mu na rozwijanie zainteresowań związanych z prawem własności intelektualnej oraz prawem Unii Europejskiej.

W Kancelarii zajmuje się m.in. obsługą klientów w zakresie prawa gospodarczego, ochrony danych osobowych oraz prawa własności intelektualnej (w tym rejestracji znaków towarowych).

Biegle włada językiem angielskim.

Rectangle 17

Paralegal

Polish